Học bổng khuyến khích yano

 

CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG CỦA YANO CHO DU HỌC SINH NHẬP HỌC NĂM 2017 

 

 

 

 

 

 

 1. Chế độ học bổng của YANO căn cứ vào kỳ thi tuyển sinh Đại Học

-  Thành tích thi tuyển sinh Đại Học: Phải đạt từ 73,33% trở lên trên tổng số điểm.

( Ví dụ: nếu tổng số điểm là 30 điểm thì phải đạt từ 22 điểm trở lên) – Miễn giảm học phí 20 vạn yên.

-  Thành tích thi tuyển sinh Đại Học: Phải đạt từ 66,66% trở lên trên tổng số điểm.

( Ví dụ: nếu tổng số điểm là 30 điểm thì phải đạt từ 20 điểm trở lên) – Miễn giảm học phí 10 vạn yên.

-  Thành tích thi tuyển sinh Đại Học: Phải đạt từ 60,00% trở lên trên tổng số điểm.

( Ví dụ: nếu tổng số điểm là 30 điểm thì phải đạt từ 18 điểm trở lên) – Miễn giảm học phí 3 vạn 5 ngàn yên.

*  Sau khi đỗ phỏng vấn thì phải nhanh chóng nộp đơn xin giấy chứng nhận thành tích trong kỳ thi tuyển sinh Đại Học. Thành tích được ghi trên bản báo cáo chứng nhận là tiêu chuẩn xem xét.

*  Không được sử dụng đồng thời chế độ học bổng thi tuyển sinh Đại Học và chế độ học bổng kỳ thi năng lực tiếng Nhật.

*  Không giới hạn số người.

 

2. Chế độ học bổng của YANO cho những bạn thi đỗ kỳ thi năng lực tiếng Nhật N1, N2, N3

-  Những bạn thi đỗ năng lực tiếng Nhật N1 – Miễn giảm học phí 7 vạn yên

-  Những bạn thi đỗ năng lực tiếng Nhật N2 – Miễn giảm học phí 5 vạn yên

-  Những bạn thi đỗ năng lực tiếng Nhật N3 – Miễn giảm học phí 3 vạn 5 ngàn yên

*  Trước khi có kết quả thẩm tra của phòng Xuất nhập cảnh về cấp [ Chứng nhận nhận định tư cách lưu trú ] kỳ tháng 4 năm 2017 phải trình nộp bản gốc giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật N1, N2, N3

*  Không được sử dụng đồng thời chế độ học bổng thi tuyển sinh Đại Học và chế độ học bổng kỳ thi năng lực tiếng Nhật

*  Không giới hạn số người.

 

3. Giảm giá ngắn hạn, dài hạn

-  Những bạn học khóa ngắn hạn ở trường ( 10 tuần ) mà nhập học khóa học chính của trường – Miễn giảm tiền nhập học 7 vạn yên

-  Những bạn học khóa ngắn hạn 10 tuần trả học phí 15 vạn yên mà nhập học khóa học chính của trường ( Thời gian từ ngắn hạn sang khóa học chính không cần thiết phải liên tiếp nhau)

*  Không sử dụng đồng thời giảm giá ngắn hạn dài hạn và giảm giá người giới thiệu.

 

 

 

1
Chat với chúng tôi