Hình ảnh đưa DHS Yano nhập học kỳ 04/2017 tại sân bay Nội Bài

Ngày đăng : 01-01-1970

Nhân viên Yano đưa các bạn du học sinh Yano ra sân bay làm các thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài Hà Nội. 04/2017

1
Chat với chúng tôi