Hình ảnh đưa DHS Yano nhập học kỳ 04/2017 tại sân bay Nội Bài

Nhân viên Yano đưa các bạn du học sinh Yano ra sân bay làm các thủ tục xuất cảnh tại sân bay Nội Bài Hà Nội. 04/2017
 
1
Chat với chúng tôi