Danh Sách SBD & Phòng Thi JLPT Tháng 12 Năm 2017

DANH SÁCH  SBD & PHÒNG THI JLPT THÁNG 12 NĂM 2017

 

    Mọi người kiểm tra phòng thi và địa điểm thi để không mất thời gian đến xem nha

 

Cấp Độ Danh Sách SBD và Phòng Thi Ngày Thi
N1 Dowload Danh Sách SBD & Phòng Thi N1 06/12/2017
N2 Dowload Danh Sách SBD & Phòng Thi N2  06/02/2018
N3 Dowload Danh Sách SBD & Phòng Thi N3 06/12/2017
N4 Dowload Danh Sách SBD & Phòng Thi N4 06/12/2017
N5 Dowload Danh Sách SBD & Phòng Thi N5 06/12/2017

 

Danh sách phòng thi từ N3 - N5 Các bạn nhé 

 

1
Chat với chúng tôi