Lịch thi Nat test năm 2017

 

 
LỊCH THI NAT TEST NĂM 2017
  Ngày thi Hạn cuối nộp hồ sơ Kết quả
Đợt 01 12/02/2017 (Chủ nhật) 13/01/2017 (Thứ sáu) Trong vòng 3 tuần kể từ ngày thi
Đợt 02 09/04/2017 (Chủ nhật) 10/03/2017 (Thứ sáu)
Đợt 03 11/06/2017 (Chủ nhật) 12/05/2017 (Thứ sáu)
Đợt 04 06/08/2017 (Chủ nhật) 07/07/2017 (Thứ sáu)
Đợt 05 15/10/2017 (Chủ nhật) 15/09/2017 (Thứ sáu)
Đợt 06 10/12/2017 (Chủ nhật) 10/11/2017 (Thứ sáu)

      

       Lưu ý: Ngày thi và hạn cuối nộp hồ sơ có thể thay đổi, trường hợp có thay đổi sẽ được thông báo.

 

   Đăng Ký Dự Thi

   Công ty sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự thi các đợt thi "Kỳ thi tiếng Nhật NAT-TEST" theo lịch như sau.

Ngày thi
(đợt thi)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ
đăng ký dự thi tại công ty
Hạn cuối nhận
hồ sơ đăng ký dự thi
12/02/2017
(đợt 01 )
12/12/2016 (Thứ hai)
Tổ chức thi tất cả các Q
(1Q, 2Q, 3Q, 4Q và 5Q)
13/01/2017 (Thứ sáu)
09/04/2017
(đợt 02 )
07/02/2017 (Thứ hai)
Chỉ tổ chức thi
3Q, 4Q và 5Q
10/03/2017 (Thứ sáu)
11/06/2017
(đợt 03 )
11/04/2017 (Thứ hai)
Tổ chức thi tất cả các Q
(1Q, 2Q, 3Q, 4Q và 5Q)
12/05/2017 (Thứ sáu)
06/08/2017
(đợt 04 )
05/06/2017 (Thứ hai)
Chỉ tổ chức thi
3Q, 4Q và 5Q
07/07/2017 (Thứ sáu)
15/10/2017
(đợt 05 )
14/08/2017 (Thứ hai)
Tổ chức thi tất cả các Q
(1Q, 2Q, 3Q, 4Q và 5Q)
15/09/2017 (Thứ sáu)
10/12/2017
(đợt 06 )
09/10/2017 (Thứ hai)
Chỉ tổ chức thi
3Q, 4Q và 5Q
10/11/2017 (Thứ sáu)

          Hồ Sơ Đăng Ký :

            1. Chứng Minh Thư ( bản coppy )
            2. Ảnh 4x6 ( 2 ảnh )
            3. Lệ phí thi 700.000 đ

 

   Kết Qủa Thi Xem Tại :  

Năm 2017 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2016 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2015 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2014 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2013 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06
Năm 2012 Đợt 01 Đợt 02 Đợt 03 Đợt 04 Đợt 05 Đợt 06

 

- Trở lại đầu trang 

                                                                                                                         

DU HỌC YANO hỗ trợ nộp hồ sơ thi năng lực Tiếng Nhật miễn phí cho tất cả các bạn đam mê tiếng Nhật.

1
Chat với chúng tôi