Hướng dẫn xem thành tích trên bảng điểm Nat - Test

 

Mẫu : Bảng điểm Nat - Test

 

HƯỚNG DẪN XEM THÀNH TÍCH TRÊN BẢNG ĐIỂM NAT - TEST

 

Có rất nhiều bạn xem bảng điểm Nat - Test xong không hiểu được hết các nội dung trên bảng điểm. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các chỉ tiêu trên bảng điểm để các bạn hiểu hết được nội dung. 

   Chỉ tiêu 1: Kết quả: 

          nếu vượt qua kỳ thi : *** 合格 *** 

         nếu không vượt qua kỳ thi : ******** 

   Chỉ tiêu 2: Xếp hạng bài thi

 

 Xếp hạng Tiêu chuẩn xếp hạng
A Tổng số điểm nằm trong "Top 20%" số thí sinh dự thi trong đợt thi.
B Tổng số điểm nằm trong "Top 40%" số thí sinh dự thi trong đợt thi.
C Tổng số điểm nằm trong "Top 60%" số thí sinh dự thi trong đợt thi.
D Tổng số điểm nằm trong "Top 80%" số thí sinh dự thi trong đợt thi.
E Phần còn lại.

  

   Chỉ tiêu 3: Thành tích đạt được

   Chỉ tiêu 4: Tổng số điểm đạt được trên Tổng điểm các môn thi

   Chỉ tiêu 5: Điểm trung bình của các thí sinh thi cùng đợt

   Chỉ tiêu 6: Môn thi Kiến Thức Ngôn Ngữ ( Từ Vựng)

   Chỉ tiêu 7: Môn thi Kiến Thức Ngôn Ngữ ( Ngữ pháp ), Đọc Hiểu

   Chỉ tiêu 8: Môn thi Nghe Hiểu

   Chỉ tiêu 9: Điểm chi tiết từng bài của mỗi môn thi

 

Xem thêm : Lịch thi Nat test năm 2018

 

Rất cảm ơn các bạn đã tham khảo thông tin tại trang web của chúng tôi. Chúc các bạn du học sinh có quá trình học tập và làm việc tại Nhật thật tốt!

 

 

1
Chat với chúng tôi