Học Tiếng Nhật : Chủ Đề Nhạc Cụ

TIẾNG NHẬT THEO CHỦ ĐỀ
   CHỦ ĐỀ : CÁC LOẠI NHẠC CỤ                                       CÁC CHỦ ĐỀ KHÁC


 
TIẾNG NHẬT PHIÊN ÂM DỊCH NGHĨA
   ピアノ        Đàn Piano
   電子(でんし)ピアノ       Đàn Piano Điện Tử
      グランドピアノ    Đàn Dương Cầm ( Loại Đàn To)
  ギター        Đàn Ghita
       オルガン    Đàn Organ
       バイオリン    Đàn Vi-ô-lông
       ウクレレ    Ukulele
   太鼓    たいこ    Trống
   太鼓(たいこ)のバチ    たいこのバチ    Dùi Trống
       トランペット    Kèn
       ふえ    Sáo
       サクソフォン    Kèn Saxophone
       ゴング    Cồng Chiêng
       ハーモニカ    Kèn Harmonica
   チェロ        Đàn Cello
      ハープ    Đàn Hạ, Hạc Cầm
      ジャズドラム    Trống Jazz
       バスドラム    Trống Bass ( âm trầm)
     タンバリン    Trống Lục Lạc
   三味線    しゃみせん    Trống Samisen ( nhạc cụ dân tộc Nhật Bản)
   小鼓    こつづみ    Trống Kotsuzumi( nhạc cụ dân tộc Nhật Bản)
     ツィター    Đàn Tranh
     モノコード    Đàn Bầu
   琵琶     びわ    Đàn Tỳ Bà
     アコーディオン    Đàn Accordéon, đàn xếp
     ピッコロ    Sáo Kim
   木琴    もっきん    Mộc Cầm
     ボンゴ    Trống Bongos Gõ Bàng Tay
     
1
Chat với chúng tôi