Khái quát về công ty

 Tên công ty   CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN YANO
 Địa chỉ   Cụm 8, Thị Trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Hà Nội, Việt Nam
 Người đại diện   Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên  :    NGUYỄN ĐÌNH QUÂN
   Giám Đốc CEO                             :    TÔ THỊ THÚY VÂN
 Điện thoại   (+84)24.3364.3889
 Fax   (+84)24.3364.3886
 Email   duhocyano@gmail.com
 Tổng vốn điều lệ   2.000.000.000 VND
 Ngày thành lập   Ngày 19 Tháng 07 Năm 2012
 Số lượng nhân viên   8 người
 Đối tác liên kết   Yano Kensetsu General Construction Co.Ltd.    
  YCV., JSC
  Toki Electric Service Co.Ltd.  
  Yoshimura-gumi Co.Ltd.
1
Chat với chúng tôi