Thầy Hiệu trưởng trường Cao đẳng tài chính kế toán Nagoya-Japan tới chia sẻ phương pháp học tiếng nhật tốt nhất tại công ty Yano.

Thầy Hiệu trưởng trường Cao đẳng tài chính kế toán Nagoya-Japan tới chia sẻ phương pháp học tiếng nhật tốt nhất tại công ty Yano.

1
Chat với chúng tôi