Yano tổ chức phỏng vấn thực tập sinh cho Tổng công ty xây dựng Yanokensetu-Japan.

Yano tổ chức phỏng vấn thực tập sinh cho Tổng công ty xây dựng Yanokensetu-Japan.

 

1
Chat với chúng tôi