PHÍ VÀ QUY TRÌNH ĐÓNG TIỀN

PHÍ CÁC ĐƠN HÀNG

 

Giới tính

 

Ngành nghề

 

Chi phí

 

Cọc

Học Ký túc xá

 

Tạo nguồn

 

Trúng tuyển

Tạo nguồn Tạo nguồn
Nam  Các đơn nhà xưởng: cơ khí, nhựa, mộc ... 5.500 0

Miễn           phí            

500

Miễn          phí           

200
Nam  Nông nghiệp, đúc

5.500

0

Miễn phí

500

Miễn phí

200

Nam  Xây dựng 5.500 0 Miễn phí 500 Miễn phí 200
Nữ Thực phẩm, thủy sản, nhựa... 5.500 0 Miễn phí 500 Miễn phí 200
Nữ  Nông nghiệp           5.500 0 Miễn phí 500 Miễn phí 200
Nữ   May mặc 4.500  0 Miễn phí 500 Miễn phí 200

 - Giai đoạn 1:

Thực tập sinh nộp 1 phần phí xuất cảnh ngay sau khi trúng tuyển 4 ngày, khoản phí là : 1.000 $

* Ngoài ra học viên nộp cho công ty số tiền:

  • Tiền đào tạo            : 500 $
  • Tiền ký túc xá         : 200 $
  • Tiền xác nhận nghề : 100 $
  • Tiền ăn của TTS tự túc

 >> Tổng giai đoạn 1             : 1.800 $

- Giai đoạn 2:

Thực tập sinh nộp 1 phần phí khi ký hợp đồng ngoại ( sau khi phỏng vấn với xí nghiệp tiếp nhận họ sẽ làm hợp đồng lao động ký với TTS, khoảng 1 tuần đến 1 tháng sau) là :  1.500$

- Giai đoạn 3:

Thực tập sinh nộp tất cả phí còn lại khi có tư cách lưu trú tại Nhật và có lịch xuất cảnh chính thức, tùy thuộc vào phí từng đơn hàng.

1
Chat với chúng tôi