Tuyển sinh lớp N5

TUYỂN SINH LỚP TIẾNG NHẬT N5

Thời gian đào tạo:
-     Khóa học 4 tháng: 7 tiết học/ Ngày ( 1 tiết học = 50 Phút )
Thời gian học:
-     Từ thứ 2 đến thứ 6 + Sáng: 7h30 - 11h00
                                     + Chiều: 13h30 - 17h00
Địa điểm:
                                    Tại Trung tâm Du học Yano
-     Địa chỉ : Cụm 8 - Thị Trấn Phúc Thọ - Huyện Phúc Thọ - Thành Phố Hà Nội
Giáo trình:
-     Sách giáo khoa chính : Minna no nihongo
-     Tài liệu khác
Nội dung đào tạo:
-     Bài 1 ~ Bài 20
-     Chữ hán : Khoảng 100 chữ
-     Ngôn từ : Khoảng 800 ngôn từ
 *Nội dung đào tạo trong 1 tháng
 + Tiếng Nhật: 120 tiết học
 + Nề nếp lớp học: 4 tiết học
 + Quy tắc, tập quán, văn hóa của Nhật: 4 tiết học
 + Cuộc sống tại Nhật ( Tự lập quản lý - Phân loại rác - Giao thông ): 4 tiết học

 

1
Chat với chúng tôi