Tuyển dụng xuất khẩu lao động tại Nhật Bản - Ngành Xây Dựng Tháng 11

1 - Tuyển lao động làm xây dựng tại Kanagawa
    Nội dung công việc
 Lắp đặt và phân loại các vật liệu xây dựng tại công trường
 Địa điểm làm việc  KANAGAWA
 Mức lương thu nhập   161.200 Yên/tháng
 Yêu cầu   - Nam độ tuổi từ 22-30 tuổi. Sức khỏe tốt. Không sợ độ cao
 - Không yêu cầu số năm kinh nghiệm nhưng ứng viên phải có kinh nghiệm làm về xây dựng
 - Chưa từng đi Nhật hoặc nộp hồ sơ xin đi Nhật dưới bất kỳ hình thức nào
 - Chưa tiền án tiền sự
 Hình thức xét tuyển  Trực tiếp
 Thời gian thi tuyển  Ngày 22 tháng 11 năm 2016
 Thời gian xuất cảnh  Tháng 06 năm 2017
 Thông tin liên hệ   SĐT : 02433.643.889                HOTLINE: MR QUÂN: 096.77.55.668
 Thông tin khác  - Thi tay nghề lắp đặt giàn giáo khi phỏng vấn
 - Thời gian làm việc: 8h00 ~ 17h00
 - Bảo hiểm xã hội, thân thể, thất nghiệp: Theo quy định của Luật Pháp Nhật Bản
2 - Tuyển lao động làm xây dựng tại Okinawa
    Nội dung công việc
 Làm sắt, xây dựng cốt thép, lắp đặt kết cấu thép
 Địa điểm làm việc  OKINAWA
 Mức lương thu nhập   123.760 Yên/tháng
 Yêu cầu   - Nam độ tuổi từ 25-36 tuổi. Sức khỏe tốt. Khả năng chịu đựng cao
 - Ứng viên đã kết hôn
 - Chưa từng đi Nhật hoặc nộp hồ sơ xin đi Nhật dưới bất kỳ hình thức nào
 - Chưa tiền án tiền sự
 Hình thức xét tuyển  Trực tiếp
 Thời gian thi tuyển  Ngày 22 tháng 11 năm 2016
 Thời gian xuất cảnh  Tháng 06 năm 2017
 Thông tin liên hệ   SĐT : 02433.643.889                HOTLINE: MR QUÂN: 096.77.55.668
 Thông tin khác  - Thi tay nghề khi phỏng vấn
 - Thời gian làm việc: 8h00 ~ 17h30
 - Bảo hiểm xã hội, thân thể, thất nghiệp: Theo quy định của Luật Pháp Nhật Bản
3 - Tuyển lao động làm xây dựng tại Kanagawa
     Nội dung công việc
 Lát gạch tại các công trường của công ty
 Địa điểm làm việc  KANAGAWA
 Mức lương thu nhập   161.200 Yên/tháng
 Yêu cầu   - Nam độ tuổi từ 20-26 tuổi. Sức khỏe tốt. 
 - Ứng viên có kinh nghiệm thực tế
 Hình thức xét tuyển  Trực tiếp
 Thời gian thi tuyển  Ngày 22 tháng 11 năm 2016
 Thời gian xuất cảnh  Tháng 06 năm 2017
 Thông tin liên hệ   SĐT : 02433.643.889                HOTLINE: MR QUÂN: 096.77.55.668
 Thông tin khác  - Thi tay nghề lát gạch khi phỏng vấn
 - Thời gian làm việc: 8h00 ~ 17h00
 - Bảo hiểm xã hội, thân thể, thất nghiệp: Theo quy định của Luật Pháp Nhật Bản
1
Chat với chúng tôi