Buổi lễ nhập học trường NAGOYA MANAGEMENT AND ACCOUNTING COLLEGE JAPANESE COURSE

Du học sinh YANO tham gia buổi lễ nhập học kỳ tháng 4 năm 2018 trường NAGOYA MANAGEMENT AND ACCOUNTING COLLEGE JAPANESE COURSE
1
Chat với chúng tôi