Chuyến công tác tháng 11/2016 của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Yano tại Nhật Bản

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Yano đã có chuyến công tác tại Nhật Bản vào Tháng 11 năm 2016
Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Yano đã có buổi gặp gỡ liên hoan và giao lưu với toàn thể anh em Thực tập sinh Công ty xây dựng Yano. Buổi giao lưu rất vui và thú vị, là cơ hội để chúng tôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm sống và làm việc tại Nhật Bản. Chúng tôi sẽ duy trì mỗi năm tổ chức 2 lần giao lưu với toàn thể Thực tập sinh của Công ty xây dựng Yano để tăng thêm tinh thần gắn kết của các thành viên Yano tại Nhật Bản.
1
Chat với chúng tôi