Chuyến công tác tại Myanmar !

     Hình ảnh chuyến công tác tại Myanmar, chúng tôi đã có những buổi gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kiến thức du học tới các Trung tâm tiếng Nhật tại đây. Chúc các Trung tâm tiếng Nhật ngày càng phát triển hơn nữa, cũng giống như YANO, góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của tương lai đất nước.

 

 

       

1
Chat với chúng tôi