Hình ảnh thăm quan và tìm hiểu đất nước Lào

Ngày 26/2/2016, Du học Yano cùng các vị khách Nhật thăm quan và tìm hiểu tại đất nước bạn Lào.


1
Chat với chúng tôi