Đăng Ký Thông Tin Lưu Học Sinh Việt Nam Học Tập Tại Nước Ngoài

 

    Qua buổi hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ tư vấn du học, Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội có thông báo các bạn du học sinh cần : Thực hiện đăng ký thông tin lưu học sinh vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh.

Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và quản lý tại địa chỉ: Tại đây

 Lưu học sinh tự túc cập nhật thông tin tối thiểu 06 tháng một lần hoặc khi có sự thay đổi vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh tại địa chỉ: Tại đây

Note : " Thông tin do công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập đăng ký vào Hệ thống này là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét việc công nhận tương đương văn bằng do nước ngoài cấp".

Mọi người lưu ý, và vào trang của sở giáo dục để đăng ký thông tin nha.

Dưới đây là một số hình ảnh trang đăng ký thông tin, mọi người vào và làm theo hướng dẫn. Mục nào không hiểu có thể liên hệ Tại đây để công ty mình hỗ trợ nha. 

Chúc các bạn đăng ký thành công !

 

1
Chat với chúng tôi