Thông Tin Học Bổng Du Học

1. CÁC HỌC BỔNG CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI

 

Loại

 

Đối tượng nhận được học bổng

 

Số tiền nhận được hàng tháng

 

Yêu cầu

 

 

 

 

 

 

Học bổng chính phủ Nhật Bản ( Monbugakusho: MEXT)

Học bổng ( 1*)

 

 

 

 

 

 

Thư giới thiệu từ Đại sứ quán

 

 

 Nghiên cứu sinh/ sinh viên đang đào tạo về giảng dạy

 

Xem tại mục  (2*)

 

 

Đại sứ quán hoạc lãnh sự quán tại nước sở tại.

http://www.mofa.go.jp/index.html

*Tại một số nước, văn phòng chính phủ sẽ thực hiện việc liên lạc

Sinh viên học Cao học/ Cao đẳng nghề/ Cao đẳng công nghệ/ Học sinh Nhật bản.

 

 

JPY117,000

Học sinh trương trình lãnh đạo trẻ ( YLP)

 

JPY242,000

 

 

Trường Đại học giới thiệu

 

Nghiên cứu sinh          

 

Xem tại mục  (2*)

 

 

 Trường hiện tại

 

Học sinh người Nhật, học tiếng Nhật

 

JPY117,000

 

Các chương trình có liên quan dành cho các học sinh nhận được học bổng MEXT

Học sinh đã dự kỳ thi EJU và sẽ nhập học như một học sinh bình thường vào các trường Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng công nghệ ( vào năm thứ ba hoặc hơn) hoặc trường dạy nghề.

 

 

JPY48,000

 

JASSO

*http://www.jasso.go.jp/

scholarship/yoyakuseido_e.html

 

Chương trình trao đổi du học ( Học bổng ngắn hạn tại Nhật Bản)

( Sinh viên quốc tế tại các trường có ký các văn bản được thỏa thuận trao đổi sinh viên quốc tế có thời gian học tập tại Nhật từ 8 ngày đến 1 năm)

 

 

JPY80,000

 

 

Trường hiện tại

 

Học bổng của chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân

 

Yêu cầu bởi chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân

 

 

-

 

 

Chính quyền địa phương

 

2. HỌC BỔNG SẼ ĐĂNG KÝ SAU KHI TỚI NHẬT

 

 

Loại

 

 

Đối tượng nhận được học bổng

 

Số tiền nhận được hàng tháng

 

Yêu cầu

 

 

Học bổng chính phủ Nhật Bản ( MEXT)

( 1*)

 

 Sinh viên nghiên cứu

 

Xem tại mục  (2*)

 

 

Trường hiện tại ( tại Nhật )

 

Sinh viên đã tốt nghiệp

 

 

JPY117,000

 

 

 

Học bổng Monbugakusho dành cho sinh viên quốc tế có thành tích xuất sắc

( 3*)

 

 

 

 

Sinh viên nghiên cứu hoặc các sinh viên đang theo học

các chương trình sau Đại học

 

 

 

 

JPY48,000

 

 

 

 

 

Trường hiện tại (tại Nhật)

 

Học sinh Đại học, Cao đẳng, chuẩn bị nhập học

các trường tiếng tại các trường tư thục, cao đẳng, học sinh

tham gia các khóa nâng cao của trường cao đẳng công nghệ

sau khi tốt nghiệp, cao đẳng nghề ( năm 3 trở lên), trường nghề hoặc các khóa

dự bị Đại học.

 

Học viên tại các trường tiếng

 

 JPY30,000

 

 

Học bổng chính quyền địa phương

 

 

Tùy thuộc vào yêu cầu của từng nơi 

 

 

Tùy thuộc vào chính quyền, tổ chức, địa phương 

 

 

Học bổng tư nhân

 

 

Tùy thuộc vào từng tổ chức

 

 

-

Tùy thuộc vào tổ chức hoặc từng trường ( tại Nhật )

 

 

Học bổng tại các trường

Chế độ miễn giảm học phí

 

 

Tùy thuộc vào các trường

 

 

-

Tùy thuộc vào trường ( tại Nhật)

(1*): Mức học bổng tính tại tháng 4/2014. Học sinh đang học tại các địa điểm được chỉ định sẽ được cung cấp thêm một khoản tài trợ hàng tháng.

(2*): 143.000JPY cho nghiên cứa sinh, 244.000JPY dành cho sinh viên học thạc sĩ và 145.000JPY dành cho sinh viên học tiến sĩ.

(3*): Mức học bổng tính tại tháng 4/2014

1
Chat với chúng tôi