Chế độ giáo dục tại Nhật Bản

 

Giáo dục phổ thông  của Nhật bản bao gồm 6 năm tiểu học, 3 năm  trung học cơ sở, 3 năm trung học phổ  thông, tất cả 12 năm. Các trường du học sinh có khả năng vào học đại học bao gồm 5 loại trường:

1 - Trường kỹ thuật chuyên nghiệp

2 - Trường  dạy nghề

3 - Cao đẳng

4 - Đại học

5 - Cao học

- Các trường quốc lập, công lập và tư lập được phân chia rõ rệt.

 

Các cơ sở giáo dục Nhật Bản, năm học mới bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 3 năm sau. Một năm học chia ra 2 kỳ;

- Học kỳ 1 bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 9

- Học kỳ 2 bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 3

- Cũng có trường có chế độ  nhập học vào mùa thu ( tháng 9 hoặc tháng 10)

- Thông thường một năm có 3 kỳ nghỉ        

      +  nghỉ hè cuối tháng 7 đến đầu tháng 9

      + nghỉ đông  từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 1     

      + nghỉ xuân  từ tháng 2 đến tháng 3

1
Chat với chúng tôi