Kỳ thi du học Nhật Bản EJU

Kỳ thi du học Nhật Bản ….. là kỳ thi để đánh giá lực học cơ bản và năng lực tiếng Nhật dành cho những sinh viên muốn du học tại Nhật Bản. Không cần phải đến Nhật dự thi mà bạn có thể đăng ký thi tại 17 thành phố tại 14 nước, khu vực trên thế giới.

 

Thời gian thi:    Tổ chức một năm 2 lần, lần thứ 1 vào tháng 6, lần thứ 2 vào tháng 11

 Môn thi:    Thí sinh chọn môn thi trong 4 môn dưới đây, tuỳ theo yêu cầu của trường mình chọn.

Ngôn ngữ thi:  Tuỳ theo yêu cầu của trường, thí sinh có thể đăng kí thi bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật

(riêng môn tiếng Nhật bắt buộc thi bằng tiếng Nhật)

 

1
Chat với chúng tôi