Người bảo lãnh

 

Khi nộp đơn xin học cho nhà trường, kí hợp đồng nhà ở, hoặc đi làm thêm bạn cần có người bảo lãnh. Do người bảo lãnh có trách nhiệm về kinh tế trong trường hợp bạn không thể đóng tiền nhà, hay phải bảo lãnh liên quan tới vấn đề đạo đức, vì vậy phải xây dựng mối tin cậy lẫn nhau và không được để làm phiền tới họ. Bình thường phải nộp các giấy tờ như dưới đây. Các nơi có thể khác nhau, nên cần xác nhận trước.


 Hồ sơ gồm:
● Giấy đảm bảo nhân thân 
● Giấy cam đoan 
● Giấy chứng nhận công dân của người bảo lãnh 
● Giấy chứng nhận nơi công tác của người bảo lãnh v.v…
1.  Khi nộp các giấy tờ cho các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề..
Lí do cần người bảo lãnh nhân thân khi nộp đơn xin học là vì liên quan tới «bảo lãnh mang tính kinh tế như học phí» hay "không để xảy ra vấn đề gì liên quan đến lưu trú sau khi vào học».
2.  Khi thuê nhà
Khi muốn thuê nhà, bạn cũng cần phải có” người bảo lãnh liên đới”, không phải chỉ có người nước ngoài mà người Nhật cũng vậy. Trong trường hợp đến ngày mà không thể trả tiền nhà hoặc làm hỏng các thiết bị trong phòng, không có tiền sửa thì chủ nhà có quyền yêu cầu người bảo lãnh liên đới chi trả.

1
Chat với chúng tôi