Trường kỹ thuật chuyên nghiệp tại Nhật Bản

 

Được gọi với cái tên KOSEN. Đây là trường dành cho học sinh tốt nghiệp hệ trung học cơ sở, thời gian đào tạo là 5 năm( riêng đối với thuyền viên là 5 năm rưỡi). Nó có một vị trí trong hệ thống giáo dục giống như các trường đại học. Ở trường này do được trang bị lý luận một cách có hệ thống, đồng thời được đào tạo tay nghề giỏi, chú trọng đến thực tiễn, nên học sinh có thể tiếp thu những tinh hoa kỹ thuật trên thế giới, đáp ứng nhu cầu nền khoa học tiên tiến. Rất nhiều khoa của trường này liên quan đến lĩnh vực công nghiệp trong đó có các khoa đào tạo thuyền viên. Thường những học sinh sẽ học một thời gian khoảng 5 năm, sau đó sẽ nhận được học vị “ chuẩn cử nhân “ .

Ở các trường này có chế độ học thêm 2 năm nữa, những học sinh này sẽ được Hội đồng thi quốc gia cấp bằng “cử nhân”(giống như học vị ở bậc đại học). Hiện nay, hầu hết số người đã học xong chương trình đều được cấp bằng “cử nhân”.

Những người tốt nghiệp được doanh nghiệp đánh giá

cao, 100% số học sinh ra trường có việc làm. Rất nhiều học sinh không chỉ có việc làm, mà nhiều em được chuyển thẳng lên năm thứ 3 đại học. Khoảng 1/3 học sinh đã theo học cao học.

Về nguyên tắc các trường này nhận chuyển đổi lưu học sinh từ năm thứ 3, tư cách chuyển đổi giống như các hệ đại học và cao đẳng. Hiện có khoảng 470 lưu học sinh đang theo học.

※  Kỳ thi từ năm 2011, các trường kỹ thuật chuyên nghiệp trong toàn quốc bắt đầu tiến hành thi chuyển tiếp cho sinh viên hệ tư phí trên trên cơ sở tuyển chọn các kết quả thi EJU của JASSO.

 

1
Chat với chúng tôi