Học bổng

 

Học bổng để chi trả toàn bộ chi phí trong quá trinh du học thì rẩt ít, học bổng để trang trải một phần nhỏ tiền học phí và chi phí sinh hoạt thì có nhiều. Vì vậy, du học sinh nên xem lại chi phí học tập ở Nhật thật kĩ lưỡng, đừng nên dựa vào học bổng.
 Cách xin học bổng
1. Xin học bổng trước khi qua Nhật, hoặc từ nước ngoài (rất ít)
2. Hầu hết là sau khi nhập học tại các trường của Nhật mới xin.
 Thi tuyển chọn: Xét hồ sơ, thi viết kiểm tra kiến thức tổng quát, kiến thức về ngành học, khả năng tiếng Nhật và phỏng vấn.
 Phương thức xin: Hầu hết hồ sơ xin học bổng đều phải nộp qua trường mà du học sinh đang theo học 
(để biết thêm chi tiết xin hãy liên hệ trực tiếp với phòng quản lý lưu học sinh)

 

1
Chat với chúng tôi