Hệ cao học tại Nhật Bản

Tuỳ theo từng trường có khác nhau nhưng phải đáp ứng những điều kiện sau:

 

HỆ THẠC SĨ

①  Người đã tốt nghiệp hệ đại học 4 năm

②  Người nhận học vị cử nhân do cơ quan cấp học vị hoặc hội đồng đại học.

③   Người đã hoàn thành chươngtrình giáo dục 16 năm ở nước ngoài.

④  Tại Nhật Bản, người đã hoàn thành quá trình 16 năm giáo dục bắt buộc có quá trình đại học ở nước ngoài.

⑤   Người đã hoàn thành chương trình chuyên sâu ở các trường chuyên nghiệp

⑥   Người có học lực tương đương với tốt nghiệp đại học do Hội đồng thẩm tra tư cách tuyển sinh cá biệt công nhận và phải đủ 22 tuổi trở lên.

 

HỆ TIẾN SĨ

①  Người có bằng thạc sĩ hoặc có học vị chuyên ngành.

②  Người nhận học vị thạc sĩ hoặc học vị tương đương với bằng thạc sĩ được cấp ở nước ngoài.

③  Người đã hoàn thành chương trình đào tạo bắt buộc thạc sĩ ở nước ngoài, có học vị tương đương với học vị thạc sĩ hoặc học vị chuyên ngành.

④  Người đã tốt nghiệp đại học (cả đại học ở nước ngoài) có 2 năm trở lên nghiên cứu và làm việc ở cơ sở nghiên cứu có học lực tương đương với học vị thạc sĩ.

⑤  Người được có học lực tương đương với trình độ thạc sĩ do Hội đồng thẩm tra tư  cách tuyển sinh đặc biệt công nhận và phải từ 24 tuổi trở lên.

Đây là chương trình đào tạo các cán bộ sau này trở thành nhà lãnh đạo năng động muốn bồi dưỡng thêm năng lực chuyên môn trong lĩnh  vực  xã hội, kinh tế. Có rất nhiều chương trình như thế này, tiêu biểu các lĩnh vực liên quan tới luật  pháp,  đào  tạo  giáo  viên, thương mại, MOT, kiểm toán, chính sách công vv…

Tuỳ theo từng trường có thể khác nhau, nhìn chung cần các loại giấy tờ sau:

① Đơn xin nhập học (mẫu đơn của nhà trường)

②  Lý lịch

③  Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học (hoặc thời gian dự định sẽ tốt nghiệp)

④  Giấy chứng nhận tốt nghiệp thạc sĩ (hoặc thời gian dự định tốt nghiệp) (trường hợp thi vào tiến sĩ)

⑤  Bảng điểm của trường theo học gần đây nhất

⑥  Thư giới thiệu của hiệu trưởng, trưởng khoa hoặc giáo sư hướng dẫn

⑦   Luận văn tốt nghiệp đại học và bản tóm tắt nội dung của luận văn đó

⑧   Kế hoạch nghiên cứu

⑨   Giấy khám sức khoẻ

⑩   Ảnh

⑪  Thẻ đăng kí ngoại kiều (trường hợp sinh viên sống ở Nhật Bản)

⑫   (những giấy tờ có liên quan tới người bảo lãnh)

 

Được tiến hành dựa trên một số tiêu chí dưới đây.

Thời gian thi thường vào tháng 8 - tháng 10, nhưng có lúc vào tháng

2 - tháng 3.

① Xét tuyển hồ sơ

② Kiểm tra học lực (tổ chức tại trường đại học)

③ Phỏng vấn

④Viết báo cáo, tự luận

⑤Thi vấn đáp liên quan đến chuyên nghành

 

※1Số đơn vị học trình khóa sau đại học ở khoa luật và khoa giáo viên có khác nhau. Chi tiết xin hỏi các trường.

※2  Khoá học tiến sĩ chia ra 2 giai đoạn: giai đoạn đầu là 2 năm, giai đoạn tiếp theo 3 năm. Ngành y khoa, nha khoa, dược khoa, thú y sau khi hoàn thành xong 6 năm học bậc đại học thì phải học thêm 4 năm nữa.

 

 

1
Chat với chúng tôi