Tuyển sinh du học 2018

TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN 2018

Du Học Yano bắt đầu tuyển sinh chương trình Du Học Nhật Bản kỳ tháng 1,

tháng 4, tháng 7 và tháng 10 năm 2018

Đối tượng tuyển sinh :

-      Tuyển sinh trên toàn quốc

-      Nam nữ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, không quá 30 tuổi có tư cách đạo đức tốt

-      Các tu nghiệp sinh về nước

Thời gian nhận hồ sơ :

-          Kỳ học tháng 01/2018 : Học khóa học 1 năm 3 tháng

           Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 08 năm 2017

-          Kỳ học tháng 04/2018 : Học khóa học 2 năm

           Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017

-          Kỳ học tháng 07/2018 : Học khóa học 1 năm 9 tháng

           Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2018

-          Kỳ học tháng 10/2018 : Học khóa học 1 năm 6 tháng

           Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 30 tháng 05 năm 2018

Xem thêm:  Danh Sách Các Trường Tiếng Nhật

                 

 

 

 

1
Chat với chúng tôi